09 juli 2007

Kees M. Paling - Operatie Tango (2007)

Paniek op het Plein
(Door Peter Kuijt)

Veteranendag 2007 verliep buiig, maar vredig. De prins droeg een witte anjer en speldde hier en daar een herinneringsmedaille op. In een lange optocht trokken vervolgens duizenden veteranen door Den Haag, de meesten in, een enkeling uit de pas.

Heel anders gaat het er aan toe op de Veteranendag die Kees M. Paling, werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, in zijn militaire thriller Operatie Tango beschrijft. Het is de dag van de afrekening voor enkele officieren en rechtse politici van de Ontevreden Burger Partij, in wie wij enkele operetteparlementariërs van de LPF herkennen. Zij vinden het, nadat columnist Henk Hofland in 2004 al had geschreven dat Nederland er rijp voor was, tijd voor een staatsgreep.

Maar de plannen voor de coup blijven niet onopgemerkt. Lucas van Dale, raadsadviseur van de minister-president, wordt door de chef van het Militaire Huis van de koningin op de hoogte gebracht van de samenzwering. Met nog enkele andere gezagsgetrouwe figuren probeert Van Dale de coup te verijdelen met een tegencoup. En daarin is een hoofdrol weggelegd voor de kroonprins. Op Veteranendag, als er veel volk op de been is, komt het tot een confrontatie. Marineschepen gaan voor anker voor de kust van Scheveningen, er hangen Apaches boven het Binnenhof, er is heibel in de Ridderzaal, commotie in Sociëteit De Witte, paniek op het Plein, maar uiteindelijk kraait een van beide partijen victorie.

Een aardig plot, dat echter veel meer tot zijn recht zou zijn gekomen als het zou zijn uitgewerkt door (com)plotdenker pur sang Tomas Ross. Stilistisch is Ross ook heel wat meer gepokt en gemazeld dan Paling, die schrijft als een hoofd voorlichting, wat hij toevallig ook is. Paling is een grootverbruiker van clichés, mijdt elk experiment in stijl, schrijft tenenkrommende dialogen en creëert bordkartonnen karakters. Bovendien wemelt het in Operatie Tango van de fouten: 'ik brandt', 'wijdse gebaren', 'in grote getallen' en de echtgenote van de Prins van Oranje heet hier 'kroonprinses'. Enig pluspunt is de gedetailleerde beschrijving - met kaartjes - van het stratenplan van de Hofstad, waar Hagenaars, Hagenezen en anderen die opgewonden raken van de residentie, wellicht nog enig plezier aan kunnen beleven.

De jury van de Gouden Strop uitte dit jaar kritiek op de haars inziens liefdeloze begeleiding van auteurs door hun uitgevers, met als gevolg dat er boeken verschijnen waar van alles aan mankeert en rammelt. Palings uitgeverij Aspekt lijkt zich vooralsnog niets van de noodkreet van de jury te hebben aangetrokken. Operatie Tango is geen vreugdedans waard.

Kees M. Paling - Operatie Tango, uitgeverij Aspekt, 256 pag.

Geen opmerkingen: