23 april 2021

Niet passend (nieuws, 2021)


De oude canon doet het nog... 
 In december was ineens de aankondiging daar: er komt een nieuwe Canon van de Nederlandstalige Misdaadliteratuur. Met hulp van lezers, auteurs en kenners van het genre zou website Hebban.nl in juni de lijst publiceren met het beste wat er aan spannende boeken van eigen en Vlaamse bodem is verschenen. Maar de canon komt er niet. 

De aankondiging leidde op deze blog nog tot columns met een meer dan gemiddelde pH-waarde. Tomas Ross vreesde dat er weinig historisch perspectief te vinden zou zijn in de lijst. En Peter de Zwaan vreesde dat de canon blijk zou geven van een hoog RTL-gehalte en vond het merkwaardig dat de jury die de lijst zou samenstellen twee misdaadauteurs telde. 

Maar goed, de canon komt er dus niet. Hoofdredacteur Sander Verheijen van Hebban.nl (tegenwoordig onderdeel van de Stichting CPNB) liet de jury weten dat is besloten om dit jaar af te zien van de organisatie van de Canon van de Nederlandstalige Misdaadliteratuur. 'De belangrijkste reden is dat de canon niet meer echt past in onze redactionele kalender voor de zomer.' Of er veel Hebban-lezers inmiddels al een lijstje met favoriete thrillers hadden ingeleverd, is niet bekend. Op de website is geen verwijzing meer te vinden naar de canon. 

Peter de Zwaan bracht in zijn column nog de eerdere Canon van de Nederlandstalige Misdaadliteratuur ter sprake. Die verscheen in 2017 en werd door De Zwaan bestempeld als 'kranig werk' van de samenstellers. Die canon is nog wel op Hebban.nl te vinden. De publicatie leidde overigens tot verschillende reacties: van 'eindelijk een lijst samengesteld door kenners' tot 'wat een bagger'.  

Geen opmerkingen: