14 juni 2015

Klooster (nieuws, 2015)

RECHTER TIE HERONTDEKT

Robert van Gulik vergaarde in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw roem, en niet zo'n klein beetje ook, met zijn detectiveromans waarin Rechter Tie, speurder in het oude China, de hoofdrol speelde. The House of Books brengt de avonturen van deze magistraat opnieuw op de markt.

Robert Hans van Gulik (1910-1967) verkreeg grote bekendheid als sinoloog, diplomaat én schrijver. Hij bracht een deel van zijn jeugd in Nederlands-Indië door, waar hij gefascineerd werd door de Chinese Schrifttekens op de uithangborden van de Chinese winkels. Zo ontstond zijn belangstelling voor de Chinese cultuur.

Van Gulik studeerde sinologie in Leiden en Utrecht, waar hij op 25-jarige leeftijd de graad van doctor in de Letteren en Wijsbegeerte cum laude behaalde. Hij trad in de diplomatieke dienst en bekleedde tijdens zijn loopbaan vele posten in het Verre Oosten. Zijn laatste levensjaren bracht hij door als ambassadeur voor Nederland in Tokio. Hij overleed op 57-jarige leeftijd in Den Haag.

De eerste Rechter Tie-detective verscheen in 1958. Van Gulik schreef voor zijn eigen plezier, maar ook uit protest tegen de stroom harde westerse boeken die in China en Japan op de markt kwamen. Van Gulik baseerde zijn 'Sherlock Holmes' op een historische magistraat genaamd Di Renjie die in de T’ang-dynastie van het oude China leefde (630–700 na Chr.). Als magistraat was hij niet alleen rechter, maar tegelijkertijd ook stadsbestuurder en hoofd van de politie. In deze positie loste hij als meester-detective, bijgestaan door vier trouwe assistenten, een aantal ingewikkelde moordzaken op scherpzinnige wijze op. De Rechter Tie-romans zijn in 38 landen verschenen in 29 verschillende talen en er zijn over de hele wereld miljoenen exemplaren van verkocht. Van Gulik schreef in 1964 het Boekenweekgeschenk Vier vingers, waar Rechter Tie ook de hoofdrol in speelde.

Op 22 juni verschijnt bij The House of Books Het spookklooster, dat voor het eerst in 1962 werd uitgebracht. In dit verhaal krijgen Rechter Tie en zijn gezelschap tijdens een stormachtige nacht in een onherbergzame streek onderdak in De Morgenwolken, een taoïstisch klooster. Tie kent het klooster omdat niet lang geleden drie meisjes er de dood vonden. Ook nu gebeuren er onheilspellende, onverklaarbare dingen en Tie en zijn rechterhand Tao Gan hebben het vermoeden dat de kloosterlingen iets achterhouden. Tie gaat op onderzoek uit maar stuit op tegenwerking van de prior en de abt. Hij heeft al zijn scherpzinnigheid nodig bij het ontrafelen van de waarheid.

Geen opmerkingen: