06 december 2016

Geen creep (nieuws, 2016)

OVER DE FOUTE VERHOUDING TUSSEN DOCENT EN LEERLING

Een half jaar geleden stond ze nog op het podium tijdens de Avond van het Spannende Boek, met eersteling Stem! genomineerd voor de Schaduwprijs 2016. Nu ligt de tweede thriller van Marlen Beek-Visser al bijna in de winkel. In Meesterdeal vat de schrijfster uit Leiderdorp een actueel thema bij de horens: een verboden verhouding tussen een docent van 42 en een zestienjarige leerlinge.

De regelmatig terugkerende krantenberichten over docenten, die over de schreef gaan door zich op intieme wijze in te laten met leerlingen, waren de inspiratiebron voor Marlen Beek-Visser. 'De eerste reactie die mensen hebben, als ze lezen dat een docent zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van een leerling, is afschuw,' zegt de schrijfster, variërend van voor altijd uit zijn functie zetten tot opsluiten of zelfs castreren. Ook ik keur het feit dat een docent misbruik maakt van zijn positie ten aanzien van een minderjarige af. Maar wat als de leerling, net als Eva in mijn thriller, 16 jaar is? En er sprake is van oprechte gevoelens tussen beiden?

Ze vervolgt: 'Als moeder van een dochter die de zestien net is gepasseerd, zou ik er waarschijnlijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze ongelijke verhouding zou stoppen, zeker als ik zou merken dat zij, net als Eva, steeds onbereikbaarder werd. Als auteur vond ik het interessant om te onderzoeken wat de voedingsbodem is voor beiden om deze verboden relatie aan te gaan. En heb ik geprobeerd om Sten, de docent, niet als een creep neer te zetten, maar als een mens van vlees en bloed, met verwarde en tegenstrijdige gevoelens. Zijn gedachtegangen komen met een bepaalde regelmaat aan bod in Meesterdeal.'

'Om de spanning in het verhaal op te voeren, heb ik de ouders van Eva opgescheept met een delicaat geheim dat zij te lang voor zich hebben gehouden,' voegt de auteur eraan toe. 'De ongewilde onthulling van dat geheim maakt de gezinssituatie nog wankeler. Tel daarbij op dat beide ouders een compleet andere strategie hebben bedacht om hun dochter te beschermen tegen haar mentor en je kunt je voorstellen dat spanning in het gezin tot grote hoogte komt...waarbij een zinderende climax niet kan uitblijven.'

Tijdens de boekpresentatie, op 16 december bij boekhandel De Kler in Leiderdorp, overhandigt zij het eerste exemplaar van Meesterdeal aan auteur en columnist  David Endt. Het boek, dat verschijnt bij uitgeverij Ellessy Crime, ligt vanaf 27 december in de winkel.

Marlen Beek-Visser debuteerde in 2015 met de thriller Stem!. Eerder werd een vijftiental verhalen van haar hand gepubliceerd in evenzoveel verhalenbundels. Zij is een van de oprichters van het schrijverscollectief Moordwijven; een collectief van zes thrillerauteurs die elkaar willen versterken en zich willen onderscheiden door een herkenbaar gezicht te vormen naar lezers, media en de boekhandel.

Geen opmerkingen: