22 november 2010

True crime (nieuws, 2010)

DE NIEUWE SPONGS EN WESKI'S

Op televisie komt altijd hetzelfde bekende groepje strafpleiters langs, soms tot vervelens toe: Bram Moszkowicz, Gerard Spong, Geert-Jan Knoops, Inez Weski en Theo Hiddema. Maar er is inmiddels een nieuwe generatie opgestaan die zware strafzaken doet en schittert in de rechtbanken. Het tijdschrift Koud bloed vindt het hoog tijd hen in de schijnwerpers te zetten.

De misdaadverslaggevers Paul Vugts en Peter Elberse selecteerden de beste tien jonge strafpleiters van dit moment, op grond van eigen waarnemingen en tips uit de beroepsgroep. Het betreft, in alfabetische volgorde: Nancy Dekens (1975), Mariëlle van Essen (1976), Daniel Fontein (1975), Sander Janssen (1976), Niels van der Laan (1980), Mathieu van Linde (1971), Jillis Roelse (1975), Anique Slijters (1974), Serge Weening (1975) en Marijn Zuketto (1972). Ze worden in het blad uitgebreid geportretteerd.

Maar Koud bloed bevat nog meer: Rechtspsycholoog Harald Merckelbach duikt in de wereld van de vingerafdrukken, door politie en justitie altijd gepresenteerd als keihard bewijs. Maar is dat terecht? Het is een verhaal dat vragen oproept, zeker nu sinds juni 2009 niet alleen criminelen maar iedereen die een nieuw paspoort aanvraagt, zijn vingerafdruk moet laten scannen.

Gerben van der Marel gaat dieper in op de rechtszaak tegen de diepgelovige Peter Franssen, oud-directeur van Ballast Nedam, die het mijn en dijn regelmatig zou hebben verward.

De historische verhalen zijn van Rob Zijlstra en Marcella van der Weg. Zijlstra beschrijft het uitzichtloze leven van tbs-klant Dirk de V. In 1999 doodde hij op gruwelijke wijze een willekeurige, autistische man. Marcella van der Weg (tevens Gouden Strop-jurylid) memoreert de moord op Marietje Kessels in 1900. Nooit is voor die daad iemand veroordeeld.

Koud bloed 11 verschijnt op 24 november 2010.

Geen opmerkingen: